Kukurykowe warsztaty rodzinne na wsi/ KUKURYKU-FamilienWorkshop auf dem Lande

Rodzinne warsztaty kukurykowe na wsi

Po czym poznać wiosnę? Kto rządzi w kurniku? Co to jest wialnia, zaczyn, dzieża, żeremie? Jak wygląda i gdzie rośnie wrotycz, czosnek niedźwiedzi lub szczaw? Jak zerwać pokrzywę, aby nie parzyła? Jak wyrobić ciasto na chleb? Jak wydoić kozę i wyprowadzić ją na łąkę? Jak upiec podpłomyk? Jak rozpoznać, gdzie żyją bobry?

W te i inne tajniki dzikiej i oswojonej przyrody, życia na wsi i języka polskiego wprowadzali nas w pewien kwietnowy weekend w ramach rodzinnych warsztatów kukurykowych gospodarze zagrody edukacyjnej „Czar podkowy“. Serdecznie dziękujemy za pierwszą tak wspaniałą lekcję w zielonej szkole!

Postanowiliśmy uczyć się dalej!!! O następnej lekcji na wsi powiadomimy wkrótce.

//

KUKURYKU-Familien-Workshop auf dem Lande

Wie erkennt man den Frühling? Wer regiert im Hühnerstall? Was sind Kornschwinge, Sauerteig, Backtrog, Bieberhaus? Wo wachsen Wucherblumen, Bärlauch und Ampfer, und wie sehen sie aus? Wie kann man Brennnesseln pflücken, ohne dass die „brennen“? Wie knetet man einen Brotteig? Wie werden Ziegen gemolken und wie bringt man sie auf die Wiese? Wie backt man einen Fladen? Wie erkennt man, wo Biber leben?

In diese und andere Geheimnisse der wilden und gezähmten Natur, das Leben auf dem Land und die polnische Sprache führten uns an einem April-Wochenende im Rahmen des Familienworkshops die Gastgeber des pädagogischen Bauernhofes „Czar Podkowy“ ein. Vielen Dank für den ersten Unterricht in der grünen Schule!

Und wir lernen weiter !!! Bald informieren wir Euch über den nächsten Polnisch-Unterricht auf dem Lande

IMG_0608_small

IMG_0696_small

IMG_0727_small

IMG_0819_small

IMG_0790_small

bieg z gorki nad staw_kl

IMG_0405_small

lucynka_kl

IMG_0781_small

mlyne_kl