pol-niem bilingualna pedagogika dzikiej przyrody/ pl-dt bilinguale Wildnispädagogik

Rajd po parku Volkspark Friedrichshain czyli bilingualna pedagogika dzikiej przyrody

W niedzielę 27 maja o 14:00 wyruszamy na rajd po parku Volkspark Friedrichshain, na który zapraszamy małych i dużych przyrodników! W programie dwujęzyczne odkrywanie przyrody w mieście, w którym pomogą nam zeszyty odkrywcy udostępnione przez Pindactica za symboliczną opłatą 1€.

Rajd rozpoczniemy na łące przy fontannie (oznaczonej na mapie słowem START), rozpoznacie nas po pęku biało-czerwonych balonów. Tam spotkamy postaci z bajek, dalej poszukamy drzew – pomników przyrody, poznamy latające wokół owady i ptaki wodne, a na koniec zbudujemy łódki i zwodujemy je w strumieniu!

Po zakończonym rajdzie zapraszamy na piknik w cieniu parkowych drzew (koniecznie zabierzcie ze sobą koce i jedzenie). Jeśli pogoda nie dopisze, rajd może zostać odwołany – dlatego sprawdźcie aktualną informację 26 maja po południu na naszej stornie na facebooku.

//

Park-Rallye im Volkspark Friedrichshain also bilinguale Wildnispädagogik

Am Sonntag 27. Mai um 14:00 beginnen wir eine Rallye im Volkspark Friedrichshain, für die wir kleine und große Naturforscher einladen! Im Programm ist die Entdeckung der Tierwelt in einer Stadt, in der uns die Bücher für Entdecker von Pindactica unterstützen werden (gegen Spende von €1)

Die Rallye wird auf der Wiese am Märchenbrunnen beginnen (auf der Karte mit dem Wort Start markiert), Ihr erkennt uns nach einem weiß-roten Ballonstrauß. Dort treffen wir mehrere Märchenfiguren. Dann suchen wir nach Bäumen-Naturdenkmälern, lernen lokale Insekten und Vögel kennen, und schließlich bauen wir Boote für den Bach!

Nach der Rallye laden wir Euch zum Picknick im Schatten der Park-Bäume (bringt Decken und Essen mit!). Falls das Wetter schlecht ist, kann die Rallye abgesagt werden – überprüft daher die aktuellen Informationen am 26. Mai Nachmittag auf unserer Facebookseite.

rajd po parku