pol-niem bilingualna pedagogika dzikiej przyrody/ pl-dt bilinguale Wildnispädagogik

Rajd po parku Volkspark Friedrichshain czyli bilingualna pedagogika dzikiej przyrody

W niedzielę 27 maja o 14:00 wyruszamy na rajd po parku Volkspark Friedrichshain, na który zapraszamy małych i dużych przyrodników! W programie dwujęzyczne odkrywanie przyrody w mieście, w którym pomogą nam zeszyty odkrywcy udostępnione przez Pindactica za symboliczną opłatą 1€.

Rajd rozpoczniemy na łące przy fontannie (oznaczonej na mapie słowem START), rozpoznacie nas po pęku biało-czerwonych balonów. Tam spotkamy postaci z bajek, dalej poszukamy drzew – pomników przyrody, poznamy latające wokół owady i ptaki wodne, a na koniec zbudujemy łódki i zwodujemy je w strumieniu!

Po zakończonym rajdzie zapraszamy na piknik w cieniu parkowych drzew (koniecznie zabierzcie ze sobą koce i jedzenie). Jeśli pogoda nie dopisze, rajd może zostać odwołany – dlatego sprawdźcie aktualną informację 26 maja po południu na naszej stornie na facebooku.

//

Park-Rallye im Volkspark Friedrichshain also bilinguale Wildnispädagogik

Am Sonntag 27. Mai um 14:00 beginnen wir eine Rallye im Volkspark Friedrichshain, für die wir kleine und große Naturforscher einladen! Im Programm ist die Entdeckung der Tierwelt in einer Stadt, in der uns die Bücher für Entdecker von Pindactica unterstützen werden (gegen Spende von €1)

Die Rallye wird auf der Wiese am Märchenbrunnen beginnen (auf der Karte mit dem Wort Start markiert), Ihr erkennt uns nach einem weiß-roten Ballonstrauß. Dort treffen wir mehrere Märchenfiguren. Dann suchen wir nach Bäumen-Naturdenkmälern, lernen lokale Insekten und Vögel kennen, und schließlich bauen wir Boote für den Bach!

Nach der Rallye laden wir Euch zum Picknick im Schatten der Park-Bäume (bringt Decken und Essen mit!). Falls das Wetter schlecht ist, kann die Rallye abgesagt werden – überprüft daher die aktuellen Informationen am 26. Mai Nachmittag auf unserer Facebookseite.

rajd po parku

Kukurykowe warsztaty rodzinne na wsi/ KUKURYKU-FamilienWorkshop auf dem Lande

Rodzinne warsztaty kukurykowe na wsi

Po czym poznać wiosnę? Kto rządzi w kurniku? Co to jest wialnia, zaczyn, dzieża, żeremie? Jak wygląda i gdzie rośnie wrotycz, czosnek niedźwiedzi lub szczaw? Jak zerwać pokrzywę, aby nie parzyła? Jak wyrobić ciasto na chleb? Jak wydoić kozę i wyprowadzić ją na łąkę? Jak upiec podpłomyk? Jak rozpoznać, gdzie żyją bobry?

W te i inne tajniki dzikiej i oswojonej przyrody, życia na wsi i języka polskiego wprowadzali nas w pewien kwietnowy weekend w ramach rodzinnych warsztatów kukurykowych gospodarze zagrody edukacyjnej „Czar podkowy“. Serdecznie dziękujemy za pierwszą tak wspaniałą lekcję w zielonej szkole!

Postanowiliśmy uczyć się dalej!!! O następnej lekcji na wsi powiadomimy wkrótce.

//

KUKURYKU-Familien-Workshop auf dem Lande

Wie erkennt man den Frühling? Wer regiert im Hühnerstall? Was sind Kornschwinge, Sauerteig, Backtrog, Bieberhaus? Wo wachsen Wucherblumen, Bärlauch und Ampfer, und wie sehen sie aus? Wie kann man Brennnesseln pflücken, ohne dass die „brennen“? Wie knetet man einen Brotteig? Wie werden Ziegen gemolken und wie bringt man sie auf die Wiese? Wie backt man einen Fladen? Wie erkennt man, wo Biber leben?

In diese und andere Geheimnisse der wilden und gezähmten Natur, das Leben auf dem Land und die polnische Sprache führten uns an einem April-Wochenende im Rahmen des Familienworkshops die Gastgeber des pädagogischen Bauernhofes „Czar Podkowy“ ein. Vielen Dank für den ersten Unterricht in der grünen Schule!

Und wir lernen weiter !!! Bald informieren wir Euch über den nächsten Polnisch-Unterricht auf dem Lande

IMG_0608_small

IMG_0696_small

IMG_0727_small

IMG_0819_small

IMG_0790_small

bieg z gorki nad staw_kl

IMG_0405_small

lucynka_kl

IMG_0781_small

mlyne_kl

 

Akademia Wspierania Dwujęzyczności // Akademie der Zweisprachigkeit

Akademia Wspierania Dwujezycznosci - Akademie der Zweisprachigkeit

Polskie Centrum Kompetencyjne przy Polskiej Radzie Społecznej, BOX66 i KUKURYKU! e.V. zapraszają! // Polnisches Kompetenzzentrum bei dem Polnischen Sozialrat e.V., BOX66 und KUKURYKU! e.V. laden herzlich ein!

(deutsche Version siehe unten)

Akademia Wspierania Dwujęzyczności

Chcesz wychowywać swoje dziecko dwujęzycznie? Zastanawiasz się, jak to najlepiej zrobić?

Przyjdź na nasze szkolenie!

Dowiedz się, jakimi metodami pracować nad rozwojem dwujęzyczności dziecka!

 

Dwujęzyczność? Co to właściwie jest?

Jakie korzyści płyną z dwujęzyczności?

Z jakimi trudnościami trzeba się liczyć?

Jak przebiega rozwój mowy dziecka dwujęzycznego?

Jak mądrze wspierać rozwój dziecka dwujęzycznego?

Więzi językowe i rodzinne. Język i tożsamość.

 

Terminy do wyboru:

Sobota, 07.11.2015, godz. 11:30 – 14:00, Polska Rada Społeczna, Oranienstraße 34, 10999 Berlin (po polsku z tłumaczeniem na niemiecki)

 

Niedziela, 08.11.2015, godz. 11:30 – 14:00, Stadteilzentrum Pankow, Schönholzer Str. 10, 13187 Berlin (po polsku z tłumaczeniem na niemiecki)

 

Czwartek, 12.11.2015, godz. 18:30 – 21:00, BOX66, Integrationszentrum für ausländische Frauen und Familien, Sonntagstr. 9, 10245 Berlin (po polsku z tłumaczeniem na niemiecki)

 

Niedziela, 15.11.2015, godz. 11:30 – 14:00, Stadteilzentrum Pankow, Schönholzer Str. 10, 13187 Berlin (po polsku)

 

Niedziela, 22.11.2015, godz. 11:30 – 14:00, Polska Rada Społeczna, Oranienstraße 34, 10999 Berlin (po polsku z tłumaczeniem na niemiecki)

 

Wstęp wolny!

 

Szkolenie poprowadzi językoznawczyni dr Anna Mróz.

 

Zgłoszenia do 04.11.2015 pod adresem dwujezycznosc@polskiecentrum.eu

 

Organizator: Polskie Centrum Kompetencyjne przy Polskiej Radzie Społecznej

Partnerzy:

KUKURYKU! e.V.

BOX66, Integrationszentrum für ausländische Frauen und Familien

Bürgerhaus e.V.

 

Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

 

//

 

Akademie der Zweisprachigkeit

 

Du willst Dein Kind zweisprachig erziehen? Du fragst Dich, was man dabei beachten sollte?

 

Nehme an unserer Schulung teil!

 

Erfahre, mit welchen Methoden Du arbeiten kannst, um die Zweisprachigkeit Deines Kindes zu unterstützen.

 

Welche Vorteile bringt die Zweisprachigkeit?

Mit welchen Schwierigkeiten muss man rechnen?

Wie verläuft die Sprachentwicklung von zweisprachigen Kindern?

Was kann man tun, um die zweisprachige Entwicklung der Kinder zu unterstützen?

Sprach- und Familienzusammenhänge. Sprache und Identität.

 

Termine zur Auswahl:

Samstag, 07.11.2015, 11:30 – 14:00 Uhr, Polnischer Sozialrat, Oranienstraße 34, 10999 Berlin (auf Polnisch mit Übersetzung ins Deutsche)

 

Sonntag, 08.11.2015, 11:30 – 14:00 Uhr, Stadteilzentrum Pankow, Schönholzer Str. 10, 13187 Berlin (auf Polnisch mit Übersetzung ins Deutsche)

 

Donnerstag, 12.11.2015, 18:30 – 21:00 Uhr, BOX66, Integrationszentrum für ausländische Frauen und Familien, Sonntagstr. 9, 10245 Berlin (auf Polnisch mit Übersetzung ins Deutsche)

 

Sonntag, 15.11.2015, 11:30 – 14:00 Uhr, Stadteilzentrum Pankow, Schönholzer Str. 10, 13187 Berlin (auf Polnisch)

 

Sonntag, 22.11.2015, 11:30 – 14:00 Uhr, Polnischer Sozialrat, Oranienstraße 34, 10999 Berlin (auf Polnisch mit Übersetzung ins Deutsche)

 

Eintritt frei!

 

Die Schulung leitet Sprachwissenschaftlerin Dr. Anna Mróz.

 

Anmeldung bis zum 04.11.2015 unter dwujezycznosc@polskiecentrum.eu

 

 

Veranstalter: Polnisches Kompetenzzentrum beim Polnischen Sozialrat e.V.

Partner:

KUKURYKU! e.V.

BOX66, Integrationszentrum für ausländische Frauen und Familien

Bürgerhaus e.V.

 

Das Projekt wird aus den Mitteln des polnischen Auswärtigen Amtes finanziert.

KUKURYKU!

KUKURYKU! jako stowarzyszenie użyteczności publicznej ma na celu wspieranie dwujęzycznej polsko-niemieckiej edukacji i wychowania w Berlinie Prenzlauer Bergu i Pankow. // KUKURYKU! e.V. engagiert sich als gemeinnütziger Verein für die Förderung der zweisprachigen deutsch-polnischen Bildung und Erziehung in Berlin Prenzlauer Berg und Pankow.

Postkarte

Grupa polsko-niemiecka w berlińskim przedszkolu „Hausburgviertel“

W ramach kooperacji między stowarzyszeniami KUKURYKU! e.V. a Bürgerhaus e.V. w sierpniu 2015 r. w nowo powstałym przedszkolu w dzielnicy Prenzlauer Berg (Kindertagesstätte „Hausburgviertel“, Agnes-Wabnitz-Str. 9, 10249 Berlin) otwarta została polsko-niemiecka grupa dla 60 dzieci.
Dalsze informacje: http://www.buergerhaus-ev.de/kitahausburgviertel.html

Z wszelkimi pytaniami dotyczącymi zapisów do polsko-niemieckiej grupy jak i zapytaniami o pracę lub praktyki prosimy zwracać się bezpośrednio do kierownik przedszkola, pani Veuve (E-mail: hausburgviertel[at]buergerhaus-ev.de, tel. 030/ 420 25 70 – 0).

//

Deutsch-polnische Gruppe in der berliner Kita „Hausburgviertel“

Im Rahmen einer Kooperation zw. KUKURYKU! e.V. und dem Bürgerhaus e.V. wurde im August 2015 in einer neueröffneten Kindertagesstätte „Hausburgviertel“ (Agnes-Wabnitz-Str. 9, 10249 Berlin Prenzlauer Berg) eine deutsch-polnische Gruppe mit 60 Betreuungsplätzen gegründet. Weitere Infos: http://www.buergerhaus-ev.de/kitahausburgviertel.html

Mit allen Fragen bezüglich der Kita (Anmeldungen, Stellenbewerbungen etc.) wenden Sie sich bitte an die Kitaleiterin, Frau Veuve (E-Mail: hausburgviertel[at]buergerhaus-ev.de, Tel. 030/ 420 25 70 – 0).