Begegnung mit Musik

SPOTKANIE Z MUZYKĄ

Wöchentlicher Musikunterricht in polnischer Sprache mit der Musiklehrerin Ewelina Rożek-Jaworska.

Cotygodniowe zajęcia po polsku z nauczycielką muzyki Eweliną Rożek-Jaworską.

Musik ist eine Kunst, die von allen Kunstformen dem Kind die meisten Möglichkeiten der Entfaltung seiner schöpferischen Fähigkeiten gibt. Sie entwickelt die Phantasie, verfeinert die Sensibilität, erfüllt das Bedürfnis nach Ausdruck und sie integriert. Durch das Spielen mit Musik können Kinder ihre Musikalität, ihr Rhythmusgefühl sowie ihr Gehör und ihre Stimmfähigkeiten entwickeln. Sie lernen neue Wörter kennen und bereichern so ihre Vorstellungskraft und Kreativität – all diese Fähigkeiten bilden die Grundlage für ein effektives und einfaches Lernen der polnischen Sprache.

Wir laden zur „Begegnung mit Musik” – zum Unterricht für Kinder im Kita- und Schulalter ein. Während der wöchentlichen Treffen werden wir polnische Lieder singen, rhythmisieren, auf kleinen Schlaginstrumenten improvisieren oder aktiv Musik hören und dabei verschiedene Bewegungsspiele ausprobieren.

Der Unterricht wird von Ewelina Rożek-Jaworska geleitet, einer qualifizierten Musikerin, Lehrerin mit langjähriger Erfahrung in der Arbeit mit Kindern.


Muzyka to sztuka, która spośród wszystkich innych daje najwięcej możliwości rozwijania twórczych zdolności dziecka. Rozwija wyobraźnię, wyostrza wrażliwość, zaspokaja potrzebę ekspresji oraz integruje. Poprzez zabawę z muzyką dzieci rozwijają muzykalność, poczucie rytmu, kształtują słuch, zdolności głosowe, poznają nowe słowa, a tym samym wzbogacają swoją wyobraźnię i kreatywność – wszystkie te umiejętności stanowią podstawy skutecznej i łatwej nauki języka polskiego.

Zapraszamy na „Spotkanie z muzyką”, zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Podczas zajęć będziemy śpiewać polskie piosenki, rytmizować i improwizować na małych instrumentach perkusyjnych oraz aktywnie słuchać muzyki podczas różnorodnych zabaw ruchowych.

Zajęcia prowadzi Ewelina Rożek-Jaworska, wykwalifikowany muzyk, nauczycielka z dużym doświadczeniem w pracy z dziećmi.


Zapisy na zajęcia // Anmeldung: kukuryku.musik@gmail.com

Opłata za każdy miesiąc/ monatliche Gebühr 30 €
Członkowie stowarzyszenia // Vereinsmitglieder: 24 €
Zajęcia próbne gratis! // Probestunde gratis!

Anmeldung/ Deklaracja 

Drodzy rodzice /Liebe Eltern,

pragniemy poinformować, że kurs „Spotkanie z muzyką“ w roku szkolnym 2019/2020  odbywać się będzie w nowych terminach w czterech grupach:

wir möchten Ihnen mitteilen, dass der Kurs „Begegnung mit Musik” im Schuljahr 2019/20 an neuen Terminen in 4 Gruppen stattfinden wird:

Środa | | Mittwoch

Dla dzieci w wieku 3-6 | 16:00 – 16:50 | Für Kinder von 3-6 Jahren

Dla dzieci w wieku 7-10 | 17:00 – 17:50 | Für Kinder von 7-10 Jahren

Czwartek | | Donnerstag

Dla dzieci w wieku 2-4 | 16:00 – 16:50 | Für Kinder von 2-4 Jahren

Dla dzieci w wieku 3-6 | 17:00 – 17:50 | Für Kinder von 3-6 Jahren

Wszystkie grupy spotykaja się w sali: BH „Bremer Höhle“ (Wejście od ulicy),
Buchholzer Str. 16, Ecke Greifenhagener, PLZ 10437.

Alle Gruppen treffen sich im Raum BH „Bremer Höhle“ (Wejście od ulicy // Eingang von der Straße), in der Buchholzer Str. 16, Ecke Greifenhagener, PLZ 10437.

Po przerwie letniej zajęcia zaczną się ponownie od września. Pierwsze terminy to 04. i 05.09.2019.

Nach der Sommerpause startet der Kurs wieder ab September. Die ersten Termine sind 04. und 05.09.2019.

Wszelkie zapytania i zgłoszenia dotyczące kursu prosimy kierować na adres mailowy:

Alle Anfragen und Anmeldungen bitten wir, an folgende E-mailadresse zu richten:

kukuryku.musik@gmail.com

Termine