Akademia Wspierania Dwujęzyczności // Akademie der Zweisprachigkeit

Akademia Wspierania Dwujezycznosci - Akademie der Zweisprachigkeit

Polskie Centrum Kompetencyjne przy Polskiej Radzie Społecznej, BOX66 i KUKURYKU! e.V. zapraszają! // Polnisches Kompetenzzentrum bei dem Polnischen Sozialrat e.V., BOX66 und KUKURYKU! e.V. laden herzlich ein!

(deutsche Version siehe unten)

Akademia Wspierania Dwujęzyczności

Chcesz wychowywać swoje dziecko dwujęzycznie? Zastanawiasz się, jak to najlepiej zrobić?

Przyjdź na nasze szkolenie!

Dowiedz się, jakimi metodami pracować nad rozwojem dwujęzyczności dziecka!

 

Dwujęzyczność? Co to właściwie jest?

Jakie korzyści płyną z dwujęzyczności?

Z jakimi trudnościami trzeba się liczyć?

Jak przebiega rozwój mowy dziecka dwujęzycznego?

Jak mądrze wspierać rozwój dziecka dwujęzycznego?

Więzi językowe i rodzinne. Język i tożsamość.

 

Terminy do wyboru:

Sobota, 07.11.2015, godz. 11:30 – 14:00, Polska Rada Społeczna, Oranienstraße 34, 10999 Berlin (po polsku z tłumaczeniem na niemiecki)

 

Niedziela, 08.11.2015, godz. 11:30 – 14:00, Stadteilzentrum Pankow, Schönholzer Str. 10, 13187 Berlin (po polsku z tłumaczeniem na niemiecki)

 

Czwartek, 12.11.2015, godz. 18:30 – 21:00, BOX66, Integrationszentrum für ausländische Frauen und Familien, Sonntagstr. 9, 10245 Berlin (po polsku z tłumaczeniem na niemiecki)

 

Niedziela, 15.11.2015, godz. 11:30 – 14:00, Stadteilzentrum Pankow, Schönholzer Str. 10, 13187 Berlin (po polsku)

 

Niedziela, 22.11.2015, godz. 11:30 – 14:00, Polska Rada Społeczna, Oranienstraße 34, 10999 Berlin (po polsku z tłumaczeniem na niemiecki)

 

Wstęp wolny!

 

Szkolenie poprowadzi językoznawczyni dr Anna Mróz.

 

Zgłoszenia do 04.11.2015 pod adresem dwujezycznosc@polskiecentrum.eu

 

Organizator: Polskie Centrum Kompetencyjne przy Polskiej Radzie Społecznej

Partnerzy:

KUKURYKU! e.V.

BOX66, Integrationszentrum für ausländische Frauen und Familien

Bürgerhaus e.V.

 

Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

 

//

 

Akademie der Zweisprachigkeit

 

Du willst Dein Kind zweisprachig erziehen? Du fragst Dich, was man dabei beachten sollte?

 

Nehme an unserer Schulung teil!

 

Erfahre, mit welchen Methoden Du arbeiten kannst, um die Zweisprachigkeit Deines Kindes zu unterstützen.

 

Welche Vorteile bringt die Zweisprachigkeit?

Mit welchen Schwierigkeiten muss man rechnen?

Wie verläuft die Sprachentwicklung von zweisprachigen Kindern?

Was kann man tun, um die zweisprachige Entwicklung der Kinder zu unterstützen?

Sprach- und Familienzusammenhänge. Sprache und Identität.

 

Termine zur Auswahl:

Samstag, 07.11.2015, 11:30 – 14:00 Uhr, Polnischer Sozialrat, Oranienstraße 34, 10999 Berlin (auf Polnisch mit Übersetzung ins Deutsche)

 

Sonntag, 08.11.2015, 11:30 – 14:00 Uhr, Stadteilzentrum Pankow, Schönholzer Str. 10, 13187 Berlin (auf Polnisch mit Übersetzung ins Deutsche)

 

Donnerstag, 12.11.2015, 18:30 – 21:00 Uhr, BOX66, Integrationszentrum für ausländische Frauen und Familien, Sonntagstr. 9, 10245 Berlin (auf Polnisch mit Übersetzung ins Deutsche)

 

Sonntag, 15.11.2015, 11:30 – 14:00 Uhr, Stadteilzentrum Pankow, Schönholzer Str. 10, 13187 Berlin (auf Polnisch)

 

Sonntag, 22.11.2015, 11:30 – 14:00 Uhr, Polnischer Sozialrat, Oranienstraße 34, 10999 Berlin (auf Polnisch mit Übersetzung ins Deutsche)

 

Eintritt frei!

 

Die Schulung leitet Sprachwissenschaftlerin Dr. Anna Mróz.

 

Anmeldung bis zum 04.11.2015 unter dwujezycznosc@polskiecentrum.eu

 

 

Veranstalter: Polnisches Kompetenzzentrum beim Polnischen Sozialrat e.V.

Partner:

KUKURYKU! e.V.

BOX66, Integrationszentrum für ausländische Frauen und Familien

Bürgerhaus e.V.

 

Das Projekt wird aus den Mitteln des polnischen Auswärtigen Amtes finanziert.

KUKURYKU!

KUKURYKU! jako stowarzyszenie użyteczności publicznej ma na celu wspieranie dwujęzycznej polsko-niemieckiej edukacji i wychowania w Berlinie Prenzlauer Bergu i Pankow. // KUKURYKU! e.V. engagiert sich als gemeinnütziger Verein für die Förderung der zweisprachigen deutsch-polnischen Bildung und Erziehung in Berlin Prenzlauer Berg und Pankow.

Postkarte

Grupa polsko-niemiecka w berlińskim przedszkolu „Hausburgviertel“

W ramach kooperacji między stowarzyszeniami KUKURYKU! e.V. a Bürgerhaus e.V. w sierpniu 2015 r. w nowo powstałym przedszkolu w dzielnicy Prenzlauer Berg (Kindertagesstätte „Hausburgviertel“, Agnes-Wabnitz-Str. 9, 10249 Berlin) otwarta została polsko-niemiecka grupa dla 60 dzieci.
Dalsze informacje: http://www.buergerhaus-ev.de/kitahausburgviertel.html

Z wszelkimi pytaniami dotyczącymi zapisów do polsko-niemieckiej grupy jak i zapytaniami o pracę lub praktyki prosimy zwracać się bezpośrednio do kierownik przedszkola, pani Veuve (E-mail: hausburgviertel[at]buergerhaus-ev.de, tel. 030/ 420 25 70 – 0).

//

Deutsch-polnische Gruppe in der berliner Kita „Hausburgviertel“

Im Rahmen einer Kooperation zw. KUKURYKU! e.V. und dem Bürgerhaus e.V. wurde im August 2015 in einer neueröffneten Kindertagesstätte „Hausburgviertel“ (Agnes-Wabnitz-Str. 9, 10249 Berlin Prenzlauer Berg) eine deutsch-polnische Gruppe mit 60 Betreuungsplätzen gegründet. Weitere Infos: http://www.buergerhaus-ev.de/kitahausburgviertel.html

Mit allen Fragen bezüglich der Kita (Anmeldungen, Stellenbewerbungen etc.) wenden Sie sich bitte an die Kitaleiterin, Frau Veuve (E-Mail: hausburgviertel[at]buergerhaus-ev.de, Tel. 030/ 420 25 70 – 0).