Mitglied und Förderer werden

Der einfache Weg zur Mitgliedschaft bei KUKRYKU! e.V.:

Beitrittserklärung ausfüllen, an uns schicken und Jahresmitgliedsbeitrag bezahlen. Der Mitgliedsbeitrag ist steuerlich absetzbar.

Beitrittserklärung

Du kannst uns vielfach unterstützen:

  • wenn Du aktiv unsere Workshops und Familientreffen besuchst
  • durch ehrenamtliches Engagement
  • wenn Du uns hilfst, Partner und Sponsoren zu finden
  • durch eine Spende

Prosta droga do członkostwa w KUKRYKU! e.V.:

Wypełnić deklarację członkowską, przesłać ją do nas i opłacić roczną składkę członkowską. Składkę można odpisać od podatku.

Oświadczenie o przystąpieniu

Możesz nas wesprzeć na wiele sposobów:

  • biorąc aktywny udział w naszych warsztatach i spotkaniach
  • angażując się wolontariacko
  • pomagając nam znaleźć partnerów i sponsorów
  • wpłacając darowiznę

Kontakt: kukuryku-berlin@web.de

Zapraszamy!

Unterstützung

KUKURYKU! e.V. ist ein gemeinnütziger Verein und wurde im Vereinsregister beim Amtsgericht Berlin-Charlottenburg unter Aktenzeichen VR 32116B eingetragen.

Wir freuen uns über jede Unterstützung unserer ehrenamtlichen Arbeit.

Jede Spende hilft die Unkosten unserer Aktivitäten zu denken, sie fließt unmittelbar in unsere Bildungsarbeit und ist steuerlich absetzbar.

Möchtest Du unser Förderer werden? Melde Dich bei uns. Wir danken herzlich für jede Spende!

Wsparcie

KUKURYKU! e.V. jest stowarzyszeniem użytku publicznego i zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń przy Sądzie Rejonowym Charlottenburg pod numerem  VR 32116B.

Cieszymy się z każdej formy wsparcia naszej pracy wolontariackiej. Każdy datek pomaga nam pokryć koszty naszych aktywności i wspomaga bezpośrednio nasza pracę edukacyjną oraz może być odpisany od podatku.

Chcesz zostać naszym sponsorem? Skontaktuj się z nami. Dziękujemy serdecznie za każde wsparcie!

Kontakt: kukuryku-berlin@web.de

Bankverbindung/ Konto:

Deutsche Skatbank

IBAN: DE49 8306 5408 0004 0671 50

BIC: GENO DEF1 SLR